استوانه ای 41 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 18,000 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای با طرح برگ که بیشتر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  در  رنگ های طلایی ، نقره ای و صورتی

  18,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 17,000 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل مرواریدی برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای: بلند: ارتفاع 150mm ، قطر 75mm متوسط: ارتفاع 100mm ، قطر 70mm کوتاه: ارتفاع 50mm ، قطر 70mm

  17,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 18,500 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای طرح دار برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  در رنگ بندی: طلائی، نقره ای ، مسی، سورمه ای، سبز، بنفش

  18,500 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 12,500 تومان

  برند: افروز شمع های مدل مارپیچ پله ای برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای : بلند: ارتفاع 15 سانتی متر ، عرض 6 سانتی متر متوسط: ارتفاع 10 سانتی متر ، عرض 6 سانتی متر کوتاه: ارتفاع 5 سانتی متر ، عرض 6 سانتی متر در رنگ های: نقره ای متالیک ،طلایی متالیک ،یاسی متالیک ،آبی متالیک

  12,500 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 11,500 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل تاک برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای:  بلند: ارتفاع 145mm، قطر 68mm متوسط: ارتفاع 120mm، قطر 68mm کوتاه: ارتفاع 85mm، قطر 68mm در رنگ بندی: سفید ، طلائی، نقره ای

  11,500 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 11,500 تومان

  برند : افروز شمع های قطور و استوانه ای طرح دار برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای: بلند: ارتفاع 135mm، قطر 69mm متوسط: ارتفاع 85mm ، قطر 68mm کوتاه: ارتفاع 65mm ، قطر 68mm  در رنگ بندی: مشکی طلائی، مشکی نقره ای

  11,500 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 12,000 تومان

  شمع های قطور و استوانه ای مدل برگ برجسته برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. برند: افروز بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایز : ارتفاع 15 ،  قطر 6.8 سانتی متر در رنگ بندی: طلائی، نقره ای ، مسی

  12,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 14,000 تومان

  برند : افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل برگ پائیزی برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایز: ارتفاع 160mm، قطر 68mm در رنگ بندی: قهوه ای نارنجی

  14,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 7,600 تومان

  شمع های قطور و استوانه ای مدل گل های درشت برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. برند : افروز بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایز: ارتفاع 120mm، قطر 75mm در رنگ بندی: سفید، طلائی، نقره ای، قهوه ای، قرمز، صورتی

  7,600 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 11,000 تومان

  برند : افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل گل های ریز که بیشتر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایز: بزرگ ارتفاع 15 سانتی متر ، قطر 6.5 سانتی متر متوسط: ارتفاع 9 سانتی متر ، قطر 6.5 سانتی متر کوچیک: ارتفاع 6.5 سانتی متر ، قطر 6.5 سانتی متر در رنگ بندی:سفید، طلائی، نقره ای ، قرمز،قهوه ای ،...

  11,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 5,400 تومان

  برند : افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل شیاردار که بیشتر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  در رنگ بندی: سفید، طلائی، نقره ای، مسی، قهوه ای ،قرمز، آبی، بنفش در سه سایز  بلند: ارتفاع 150 میلی متر متوسط: ارتفاع 100 میلی متر کوتاه: ارتفاع 50 میلی متر

  5,400 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 12,000 تومان

  برند : افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل قلب سنگی برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای: بلند: 14 سانتی متر متوسط: 10 سانتی متر کوتاه: 5 سانتی متر در رنگ بندی: سفید ، نقره ای ، طلائی

  12,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 10,000 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل طرح دار چاپی بیشتر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایزهای : ارتفاع : 200,150,100 میلی متر قطر 50،70،100 میلی متر

  10,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 16,000 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل هشت پر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود با زمان سوخت بسیار بالا  در رنگ بندی: سفید، طلائی، نقره ای ، قرمز، صورتی، بنفش

  16,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 14,000 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل کنفی که بیشتر برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  در رنگ بندی: مشکی طلائی، مشکی قهوه ای ، مشکی مسی، قهوه ای طلائی موجود در سه سایز : بلند: 15 سانتی متر متوسط: 10 سانتی متر کوتاه: 6 سانتی متر

  14,000 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش
 • 11,500 تومان

  برند: افروز شمع های قطور و استوانه ای مدل نگینی برای جلوه دادن به دکوراسیون به کار می رود. بدون بو و بدون دود  با زمان سوخت بسیار بالا  موجود در سایز: بلند: ارتفاع 16 سانتی، قطر 7 سانتی متر بلند: ارتفاع 11 سانتی، قطر 7 سانتی متر بلند: ارتفاع 6 سانتی، قطر 7 سانتی متر در رنگ بندی: سفید، طلائی، نقره ای ، مسی ، قرمز، صورتی، بنفش

  11,500 تومان
  ارسال محصول 3 روز پس از ثبت سفارش