شمع آراد از سال 1371 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع شمع های تزیینی آغاز نموده است.تولیدات شمع آراد با بهترین کیفیت پارافین جامد از شرکت رز پلیمر میباشد و در عملکرد تولید موفق گردیده که بیش از 2000 محصول را ارائه نماید.
محصولات شمع آراد به دست هنرمندانی تولید می شود که ناشنوا و کم بینا هستند و برکت کار این هنرمندان عزیزاست که شمع آراد جایگاه خود را پیدا کرده و توانسته است واحد نمونه سال 91و کار آفرین نمونه سال 91 باشد.
محصولات ما
شمع آراد تولیدات خود را به چند دسته تقسیم نموده که در همه مراسم ها و گردهمایی های افراد مورد استفاده قرار میگیرد
تولید انواع شمع های :
 • ایستاده در دو گروه ساده و پیچ
 • شمع های مایع
 • عروسکی
 • تولدی :عددی-تولدی-فانتزی
 • قطور:فانتزی و ساده
 • گل :روی آب وگل های فانتزی
 • شمع های سال
 • ولنتاین
 • لامپ دار
 • توپ های ساده و فانتزی
 • کریسمس
 • و انواع مدل های سفارشی